Projekt realizowany przez Vitaceuticals s.c. Anna Raczyńska Małgorzata Gnida. pn. Plan rozwoju eksportu kluczem do sukcesu Vitaceuticals" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-190/11-00 Etap I - Przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: 16.09-28.10.2011


 

 

Projekt realizowany przez Global Wings Sp. z o.o. pn. Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG…………………. Etap II - Przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: 01/01/2011 - 31/12/2012

 

www.vitaceuticals.pl
tel. 796 96 14 96 i 796 96 15 96
mail
biuro@vitaceuticals.pl